Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training has been sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

Krzywe rentowności

Receive issue prices and plot bond maps directly in Excel
More...

Krzywe rentowności

Pre-set market maps:

Issue sets on the bond map

  Brazilian sovereign international bonds (USD)Edit
Delete
 

Loading, please wait...

Сountry :
Select country

Select allClear all

 • Brazil

Sector:
Select sector

Select allClear all • Państwowy

Industry:
Select industry

Select allClear allIssuer:
Select issuer

 • All available

Trading floors preference for bonds:
Select trading floor

Select allClear all

Trading floors preference for international bonds:
Select trading floor

Select allClear all

 • Cbonds Estimation

Issue:
Select issue

 • All available

Issue type:
Select issue type

Select allClear all


 • Euroobligacje
Issue currency:
Trading date:
include trades for last days
Not to display on the bond map an issuer/issue:

Reset the form

Issue:
Select issue

 • All available

Issuer:
Select issuer

 • All available
More than 2500 issues have been found, please specify your request
- yield to maturity - yield to put - yield to cupon

Issues on the bond map

(not more than 250 issues)
Issues found: 18Issuers found: 1
Issue parameters
Trading dateCountryIssuerType of debt instrumentCurrencyISINMaturity dateStock exchangeBid (at close)Ask (at close)Weighted average priceACIIndicative yield iDuration
07.07.2020BrazilBrazyliaEuroobligacjeUSDUS105756AE0715.05.2027Cbonds Estimation******************
07.07.2020BrazilBrazyliaEuroobligacjeUSDUS105756AL4006.03.2030Cbonds Estimation******************
07.07.2020BrazilBrazyliaEuroobligacjeUSDUS105756BU3005.01.2023Cbonds Estimation******************
07.07.2020BrazilBrazyliaEuroobligacjeUSDUS105756CD0606.06.2025Cbonds Estimation******************
07.07.2020BrazilBrazyliaEuroobligacjeUSDUS105756CC2312.06.2030Cbonds Estimation******************
07.07.2020BrazilBrazyliaEuroobligacjeUSDUS105756BV1307.01.2025Cbonds Estimation******************
07.07.2020BrazilBrazyliaEuroobligacjeUSDUS105756CA6630.05.2029Cbonds Estimation******************
07.07.2020BrazilBrazyliaEuroobligacjeUSDUS105756BZ2713.01.2028Cbonds Estimation******************
07.07.2020BrazilBrazyliaEuroobligacjeUSDUS105756CB4014.01.2050Cbonds Estimation******************
07.07.2020BrazilBrazyliaEuroobligacjeUSDUS105756BS8322.01.2021Cbonds Estimation******************
07.07.2020BrazilBrazyliaEuroobligacjeUSDUS105756BW9527.01.2045Cbonds Estimation******************
07.07.2020BrazilBrazyliaEuroobligacjeUSDUS105756BY5121.02.2047Cbonds Estimation******************
07.07.2020BrazilBrazyliaEuroobligacjeUSDUS105756BR0107.01.2041Cbonds Estimation******************
07.07.2020BrazilBrazyliaEuroobligacjeUSDUS105756BX7807.04.2026Cbonds Estimation******************
07.07.2020BrazilBrazyliaEuroobligacjeUSDUS105756BK5720.01.2037Cbonds Estimation******************
07.07.2020BrazilBrazyliaEuroobligacjeUSDUS105756BB5820.01.2034Cbonds Estimation******************
07.07.2020BrazilBrazyliaEuroobligacjeUSDUS105756BF6204.02.2025Cbonds Estimation******************
07.07.2020BrazilBrazyliaEuroobligacjeUSDUS105756AR1015.04.2024Cbonds Estimation******************
Analityczny serwis ""Mapy rynków"" umożliwia budowanie wykresu rentowności lub spreadu papierów wartościowych w zależności od duracji lub terminu do wygaśnięcia. Serwis pozwala uzyskać graficzną reprezentację handlowanych emisji według określonych kryteriów wyszukiwania i szybko ocenić sytuację na rynkach światowych obligacji i euroobligacji w dowolnym regionie, kraju, sektorze, branży. Przewidziano również możliwość dodawania do mapy rynku kluczowych krzywych benchmarku (GCurve, UST, Bunds, UK Guilts). Interfejs tozdziału umożliwia tworzenie własnych map rynkowych i zapisywanie ich w celu późniejszego
szybkiego dostępu do nich. W celu udogodnienia pracy w serwis włączono listę najpopularniejszych map dla różnych regionów i sektorów rynku. Przewidziano możliwość drukowania i zapisywania otrzymanych map rynku, pobieranie danych źródłowych w formatach xls i csv.
minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data platform
 • Cbonds is a global data platform on bond market
 • Coverage: more than 170 countries and 250,000 domestic and international bonds
 • Various ways to get data: descriptive data and bond prices - website, xls add-in, mobile app
 • Analytical functionality: bond market screener, Watchlist, market maps and other tools
×