Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training has been sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

BNP Paribas oczekuje obniżki stóp proc. o 50 pb w środę

30 listopad 2012 | Cbonds

W reakcji na niższy od oczekiwanego odczyt PKB za III kw. 2012 r., BNP Paribas spodziewa się dwukrotnie wyższej niż rynek obniżki podstawowych stóp procentowych NBP na najbliższym posiedzeniu RPP w grudniu, czyli o 50 pb. Nie wyklucza też korekty prognoz PKB i inflacji.

"Członkowie Rady Polityki Pieniężnej od pewnego czasu dają wyraz obawom o wzrost gospodarki. Minister finansów Jacek Rostowski powiedział ostatnio, że nie można wykluczać skurczenia gospodarki w najbliższym roku. To duża zmiana w porównaniu z wcześniejszymi prognozami zakładającymi wzrost PKB w 2013 r. o ok. 2 proc." – napisano w piątkowym komentarzu banku.

GUS poinformował w piątek, że PKB wzrósł o 1,4 proc. rdr wobec 2,3 proc. w poprzednim kwartale i 0,4 proc. kdk w porównaniu z 0,2 po korekcie za II kw. Średnia oczekiwań rynku wynosiła 1,8 proc. rdr.

"Niski odczyt PKB jest wsparciem dla agresywnego poluzowania polityki pieniężnej o 50 pb, wobec zakładanego przez rynek cięcia o 25 pb" – napisano w komentarzu banku.

W ramach obecnego cyklu obniżek BNP Paribas przewiduje, iż główna stopa procentowa do połowy 2013 r. obniży się do 3,0 proc. z 4,5 proc. obecnie.

Według banku skutkiem tak dużej redukcji oprocentowania stóp może być osłabienie złotego i bardziej stromy wykres krzywej swapów stóp procentowych (IRS).

Struktura PKB za III kw. wskazuje na spadek spożycia prywatnego do 0,1 proc. rdr, inwestycji w dobra trwałe o 1,5 proc. Produkcja sektora budowlanego była o 5,8 proc. niższa rdr, a tempo produkcji przemysłowej wyhamowało do 0,9 proc. rdr.

"Nasi ekonomiści spodziewają się, że popyt krajowy będzie nadal słabł w 2013 r. Nadwyżka eksportu dostarczy wsparcia dla aktywności gospodarki, ale nie zdoła zrównoważyć ogólnego spadku popytu krajowego" – napisano w komentarzu banku.

Analitycy uważają, że wyżej wymienione czynniki mają charakter deflacyjny i w połączeniu z innymi czynnikami, takimi jak spodziewana obniżka cen gazu, czy statystyczny efekt porównawczy z 2011 r., spowodują obniżkę stopy inflacji do 1,5 proc. rdr przed końcem II kwartału 2013 r. (PAP)

Organizacja: BNP Paribas

Pełna nazwa firmyBNP Paribas
Country of riskFrance
Country of registrationFrance
IndustryBanks

Udostępnij:

Similar news:
minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data platform
  • Cbonds is a global data platform on bond market
  • Coverage: more than 170 countries and 250,000 domestic and international bonds
  • Various ways to get data: descriptive data and bond prices - website, xls add-in, mobile app
  • Analytical functionality: bond market screener, Watchlist, market maps and other tools
×