Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training has been sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

BGŻ ma umowy na emisje certyfikatów depozytowych i obligacji za nie więcej niż 3,5 mld zł

28 marzec 2013 | Cbonds

Bank BGŻ podpisał umowę dealerską oraz emisyjną na potrzeby programu emisji papierów dłużnych zakładającego emisje certyfikatów depozytowych i obligacji banku denominowanych w PLN o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3,5 mld zł - poinformował bank w czwartkowym komunikacie.
Umowa została podpisana z Bankiem Handlowym, Bankiem Pekao, BRE Bankiem i ING Bankiem Śląskim.

Bank BGŻ planuje emisje certyfikatów zerokuponowych oraz kuponowych na okres nie dłuższy niż 5 lat oraz emisje obligacji na termin nie dłuższy niż 10 lat. Umowy z bankami zostały zawarte na czas nieokreślony.

Bank podał, że umowy te są odnowieniem i rozszerzeniem o emisję obligacji dotychczasowego programu emisji papierów dłużnych z marca 2008 r.

Program emisji jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności kredytowej.

Współczynnik wypłacalności banku wzrósł do 11,8 proc. na koniec 2012 r. z 9,7 proc. na koniec 2011 r. (PAP)

Organizacja: Bank BGŻ BNP Paribas

Pełna nazwa firmyBank BGŻ BNP Paribas S.A.
Country of riskPolska
Country of registrationPolska
IndustryBanks

Udostępnij:

Similar news:
minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data platform
  • Cbonds is a global data platform on bond market
  • Coverage: more than 170 countries and 250,000 domestic and international bonds
  • Various ways to get data: descriptive data and bond prices - website, xls add-in, mobile app
  • Analytical functionality: bond market screener, Watchlist, market maps and other tools
×