Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training has been sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

EuroRating upublicznia oceny ryzyka bankructwa polskich banków

06 październik 2014 | Cbonds

Agencja ratingowa EuroRating rozpoczyna bezpłatną publikację ratingów kredytowych grupy ponad 20 największych banków w Polsce.

EuroRating prowadzi ratingową ocenę ryzyka kredytowego grupy największych polskich banków od 2010 roku. Dotychczas ratingi te udostępniane były jedynie w formie płatnej subskrypcji. Agencja zdecydowała się jednak na zmianę statusu ratingów banków z niepublicznego na publiczny oraz na bezpłatne udostępnienie ocen wiarygodności finansowej banków wszystkim zainteresowanym osobom.

Z płatnej subskrypcji ratingów banków korzystały przede wszystkim średnie i duże przedsiębiorstwa zainteresowane profesjonalną i niezależną oceną kondycji finansowej banków, w których lokowały środki pieniężne. Wiarygodnością finansową banków interesowało się jednak także wiele osób prywatnych, a także instytucji i mniejszych firm. Biorąc pod uwagę otrzymywane przez nas liczne zapytania i prośby, zdecydowaliśmy o zmianie formuły udostępniania ratingów banków na bezpłatną ogólnodostępną publikację – mówi Mirosław Bajda, prezes agencji ratingowej EuroRating.

Z prowadzonej przez EuroRating oceny ratingowej grupy 24 największych na polskim rynku banków komercyjnych wynika, że instytucje te charakteryzują się ogólnie dobrą wiarygodnością finansową. Poszczególne banki mogą jednak znacznie różnić się pod względem poziomu ryzyka – rozpiętość nadanych ratingów wynosi bowiem aż 8 klas ratingowych (w 20-stopniowej skali).

Zestawienie aktualnych ratingów nadanych bankom przez agencję ratingową EuroRating (według rosnącego ryzyka kredytowego):
Spółka Rating Perspektywa, Bank Handlowy, Bank Pekao SA, BGK, PKO BP, BZ WBK, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, Bank BGŻ, Bank BPH, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska, Raiffeisen Bank Polska, Santander Consumer Bank, BOŚ, DNB Bank Polska, Alior Bank, Bank Millennium, FM Bank PBP, Plus Bank, Bank Pocztowy, Getin Noble Bank, SGB-Bank, Bank Polskiej Spółdzielczości.

Prezentowane ratingi kredytowe są ratingami dla emitenta – stanowią ogólną ocenę wiarygodności finansowej ocenianego banku (dotyczą ryzyka kredytowego jego niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań finansowych). Ratingi nadawane bankom są ratingami niezamówionymi, nadawanymi z własnej inicjatywy agencji, a proces analityczny oparty jest na informacjach publicznie dostępnych (oznaczenie „ip”).

Ratingi banków udostępniane są przez EuroRating w serwisie internetowym agencji pod adresem: http://www.eurorating.pl/ratingi/publiczne/banki

DODATKOWA NOTA INFORMACYJNA

Agencja EuroRating jest formalnie zarejestrowana przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA) jako agencja ratingowa uprawniona do wystawiania ratingów kredytowych na terenie całej Unii Europejskiej (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych) i podlega bezpośredniemu nadzorowi ESMA.

EuroRating posiada status ECAI (zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności kredytowej), a przyznawane przez agencję ratingi kredytowe mogą być stosowane do celów regulacyjnych przez instytucje finansowe w całej Unii Europejskiej i są równe ratingom wystawionym przez inne agencje uznane przez ESMA, bez terytorialnych lub innych ograniczeń.

Organizacja: Citi Handlowy

Pełna nazwa firmyBank Handlowy w Warszawie S.A.
Country of riskPolska
Country of registrationPolska
IndustryBanks

Udostępnij:

Similar news:
minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data platform
  • Cbonds is a global data platform on bond market
  • Coverage: more than 170 countries and 250,000 domestic and international bonds
  • Various ways to get data: descriptive data and bond prices - website, xls add-in, mobile app
  • Analytical functionality: bond market screener, Watchlist, market maps and other tools
×