Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training has been sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

Cbonds Poland & CEE Bond Conference, 15 października, Warszawa: Zachowaj datę

17 lipiec 2015 | Cbonds

Firma Cbonds, będąca częścią informacyjnego holdingu Cbonds ma przyjemność zaprosić Państwo na czwartą międzynarodową konferencję "Cbonds Poland & CEE Bond Conference", która odbędzie się 15 października w Warszawie. Strona z informacjami o konferencji: http://cbonds-congress.com/events/267/?l=2

Dana konferencja to już tradycja, która corocznie zbiera profesjonalistów finansowego rynku Polski i innych krajów Europy Wschodniej: przedstawicieli państwowych organów władzy, emitentów obligacji, polskich i międzynarodowych banków inwestycyjnych, agencji ratingowych, funduszy emerytalnych i inwestycyjnych. Oczekiwana ilość uczestników to 130 osób. Językiem konferencji jest język polski (z synchronicznym tłumaczeniem na angielski) i angielski.

Rynek obligacji Polski zajmuje szczególne miejsce w Europie Centralno-Wschodniej dzięki swojej pojemności i poziomowi płynności. Na dzień dzisiejszy inwestowanie w polskie instrumenty dłużne gwarantuje otrzymanie wysokiej dochodowości przy umiarkowanym ryzyku. Tym niemniej, to właśnie świadomość i wysoki profesjonalizm są fundamentem do stworzenia biznesu, cieszącego się sukcesem na polskim rynku.

Tematy konferencji są bezpośrednio związane z aktualnym programem: globalizacja polskiego rynku kapitałów, specyfika strategii państwowej, dotyczącej kierowania długiem i specyfika realizacji polityki pieniężno-kredytowej, problemy reformacji systemu finansowego i inne. Oddzielne sekcje poświęcone są zagadnieniom korporacyjnego dłużnego finansowania, profesjonalnego kierowania portfelem obligacji i najważniejszym ryzykom polskiego dłużnego rynku. Wysoki poziom konferencji potwierdza staranny dobór prelegentów i wystąpień, co pozwala na spojrzenie na podobne kwestie zarówno ze strony państwowego regulatora, emitenta, aranżera, jak i ze strony kierującego portfelem inwestycyjnym.

Oprócz tego, Cbonds Poland & CEE Bond Conference oferuje unikalną możliwość znalezienia nowych profesjonalnych kontaktów, a także nawiązania kontaktów osobistych.

Jesteśmy otwarci na propozycje, dotyczące tematów dyskusji i prelegentów. Będziemy wdzięczni za Państwa komentarze!

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Koszt uczestnictwa wynosi 900 zł (dla uczestników z Polski) i 450 EUR (dla uczestników z innych krajów). Uwaga! W przypadku zarejestrowania się do 18 sierpnia (włącznie) przewidziana jest zniżka 10%!
Rejestracja możliwa jest na stronie: http://cbonds-congress.com/events/267/registration/?l=2

KONTAKT:
Program, sponsoring:
Konstantin Lysenko: lysenko@cbonds.info, +7 (812) 336-97-21 *125
Rejestracja uczestników:
Anastasia Sapacheva: nastya@cbonds.info, +7 (812) 336-97-21 *124

Organizacja: Cbonds Group

Pełna nazwa firmyCbonds Ltd
Country of riskRosja
IndustryInformation and High Technologies

Udostępnij:

Similar news:
minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data platform
  • Cbonds is a global data platform on bond market
  • Coverage: more than 170 countries and 250,000 domestic and international bonds
  • Various ways to get data: descriptive data and bond prices - website, xls add-in, mobile app
  • Analytical functionality: bond market screener, Watchlist, market maps and other tools
×