Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training has been sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!
Remove query

  Loading...

  Region /
  Choose allReset all
  Region EM
  Region DM
  Kraj /
  Choose allReset all
  Sektor /
  Choose allReset all
  Issue (tap issue) date
  Typ emisji /
  Choose allReset all
  Branża /
  Choose allReset all
  Waluta emisji /
  Choose allReset all
  Waluta rankingu
  Wielkość
  Uwzględniaj tylko /
  Choose allReset all
  Nie uwzględniaj emisji /
  Choose allReset all
  W rozdziale są regularnie publikowane aktualizowane rankingu organizatorów i underwriterów rynku obligacji i euroobligacji, które są przeznaczone do odzwierciedlenia aktywności banków inwestycyjnych na rynku źródłowym z punktu widzenia lokaty i ilości zakończonych transakcji. Agencja informacyjna Cbons publikuje rankingi organizatorów odnośnie obligacji Rosji, Ukrainy, Polski, Kazachstanu, rankingi organizatorów euroobligacji na międzynarodowych rynkach (rynki rozwinięte i rozwijające się, rynek WNP). Regularnie są także publikowane rankingi organizatorów kredytów konsorcjalnych, rankingi emitentów, doradców prawnych i sprzedawców Obligacji Państwowej Pożyczki Walutowej. Konstruktor rankingów pozwala skonstruować własne rankingi wg wybranych kryteriów. Na przykład rankingi organizatorów wg branż, osobnych sektorów i z uwzględnieniem waluty emisji. Przewidziana jest możliwość zapisu rankingu w formacie pdf i xls. Konstruktor pozwala otrzymywać rankingi kwartalne od 1 stycznia 2013 roku.
  Наверх
  minimizeexpand
  Cbonds is a global fixed income data platform
  • Cbonds is a global data platform on bond market
  • Coverage: more than 170 countries and 250,000 domestic and international bonds
  • Various ways to get data: descriptive data and bond prices - website, xls add-in, mobile app
  • Analytical functionality: bond market screener, Watchlist, market maps and other tools
  ×