Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training is sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

Obserwowanych usługa

Analiza i porównanie
emisji

Lista dokumentów z listy
obserwowanych wygodnie
zintegrowane z innymi Cbonds usług

Ponad 150 000 obligacji i
150 cytaty źródła

30 Parametry każdego problemu,
zawiadomienie o działaniach korporacyjnych emitenta na poczcie

Dostępność

Dzienny dostęp do listy obserwowanych
papierów wartościowych w przeglądarce, Excel, telefon komórkowy

minimizeexpand
150 000
issues: local and international bonds
170
countries
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
150 000
issues: local and international bonds
170
countries
Сbonds is a global Fixed income data platform
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
Data
 • Descriptive data on bonds
 • Bond Quotes from trading systems and market participants
 • Prospectuses and other issue documents
 • Credit ratings
 • Indices and indicators
 • Market news and analytical research
Analytical instruments
 • Multi-parameter bond database search
 • Krzywe rentowności
 • Market calendar
 • Bond calculator
 • Watchlist and Portfolio management
 • Chart analysis
 • Mobile App and Excel Add-in Tool
Enter or RegisterSubscription/Trial access
×